თეზისების წარმოდგენის ბოლო ვადა – 15 ივნისი, 2023 წელი

თეზისების მიღების ან უარყოფის შეტყობინება ავტორებისათვის – 5 სექტემბერი, 2023 წელი

ავტორების მიერ კონფერენციაში მონაწილეობის დადასტურების ბოლო ვადა – 30 სექტემბერი, 2023 წელი

კონფერენციის პროგრამისა და კონფერენციის თეზისების კრებულის გამოქვეყნება – 30 ოქტომბერი, 2023 წელი

კონფერენციის მოხსენებების კრებულის გამოქვეყნება – 2024 წელი