კონფერენციის გახსნა და პირველი დღე

კონფერენციის მეორე დღე

მეორე დღე, მასტერკლასები, ღვინის დეგუსტაცია, ბანკეტი

კონფერენციის მესამე დღე

კონფერენციის მესამე დღე, პოსტერები