საორგანიზაციო კომიტეტი:

ნინო დობორჯგინიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

თინათინ მარგალიტაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ირინა ლობჟანიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

ნინო მატარაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

მერაბ ხალვაში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

მარინა გიორგაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

თამარ სირაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

თეონა ბერიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

მაია დავლიანიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო